Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

char47
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viadivi divi
char47
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viadivi divi

May 18 2019

char47
5019 68fc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi

May 15 2019

char47
0874 265f 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viadivi divi
char47
Reposted fromsb77 sb77
char47
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viayanek yanek
char47
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viayanek yanek
char47
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viadivi divi

May 03 2019

char47
2294 1e58
Reposted fromsoftboi softboi viaandrewmyles andrewmyles

March 24 2019

char47
char47
1495 1ad8 500
Reposted fromfapucino fapucino viabadpotato badpotato

March 10 2019

char47
Reposted fromtgs tgs viaandrewmyles andrewmyles
char47
2768 379e 500
Reposted fromfungi fungi viaandrewmyles andrewmyles
char47
6674 6732 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaXOrangoutan XOrangoutan
char47
4658 eca6 500
Reposted fromsober sober viaandrewmyles andrewmyles
char47
5261 be96 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaDeMonstra DeMonstra
char47
Ludzie nie czytają książek do końca, nie zmywają talerzy po obiedzie, nie rozwieszają mokrych ręczników, przed pójściem spać nie składają ubrań, okna myją raz do roku, odkurzają raz w miesiącu, oglądają zagraniczne filmy z polskimi napisami i wierzą, że nauczą się obcych języków, śpią do 11:00 a.m., potrafią nie wychodzić przez dwa dni pod rząd z domu, wierzą we wszystkie depresje i reklamy, nie są w stanie wymienić prostopadłych i równoległych ulic do ich ulicy, nie potrafią ani znaleźć pracy, ani jej rzucić, w głowie mają wytatuowane ,,nie wiem'' i nic z tym nie robią.
I ci ludzie chcą być szczęśliwi... ja pierdolę. 
— niewiemchybanena.soup.
char47
1129 0ea8 500
Reposted fromidiod idiod viaXOrangoutan XOrangoutan
char47
7100 caa8
Reposted fromniente niente viaXOrangoutan XOrangoutan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl