Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

just-shower-thoughts:

Cellphone covers are like condoms, they feel meh using them, feels amazing without them, but it’s dangerous

Reposted fromdivi divi

ludzkiweltschmerz:

15.10.2017

Zabiłbym sie,

ale

szkoda mi zostawiać

niektórych ludzi

samych

w tym całym

gównie

Reposted fromdivi divi
3750 dea3 500
Reposted fromdivi divi

November 17 2017

3736 3ea2
Reposted fromdivi divi

November 11 2017

char47
Myślę, że podjąłem właściwą decyzję, ale będę jej żałował do końca życia.

November 08 2017

Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć, wiedz, że musi do ciebie powrócić. Może w innej osobie, w innym miejscu, czasie, ale wróci.
— Fiodor Dostojewski  (via relewanty)
Reposted fromdivi divi
Któregoś dnia, obudzisz się o jedenastej w Sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę i po prostu będzie w porządku.
— (via zlotemyslibondii)

B

(via valonev)

Reposted fromdivi divi
Dziwne, czasami wystarczy, że ktoś nas przytulał kilka minut, żebyśmy potem już nigdy nie czuli się tak samo. W chwili, gdy ten ktoś wypuszcza cię z objęć, czujesz się tak, jakby zabrał ze sobą jakąś część ciebie.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi
3275 8da4 500
Reposted fromdivi divi
5870 1e81
Reposted fromdivi divi
char47
3665 88d2
char47
1744 c1ec 500
Reposted fromtgs tgs viaBrainy Brainy

November 05 2017

Prawdziwie związki nie rozpadają się tak łatwo. Są jak cenny wazon,który tłucze się,a potem skleja z kawałeczków,znowu tłucze i znowu skleja,tak długo,aż kawałki przestaną do siebie pasować.
— Marilyn Manson – Trudna droga z piekła
(via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi
4130 510a 500

wielkiimarzyciel:

edit🔥

Reposted fromdivi divi
nie musimy być parą, bądźmy tylko razem
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi
Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć, wiedz, że musi do ciebie powrócić. Może w innej osobie, w innym miejscu, czasie, ale wróci.
— Fiodor Dostojewski  (via relewanty)
Reposted fromdivi divi
char47
5701 54a5
Reposted fromoutoflove outoflove viaBrainy Brainy

November 04 2017

0800 b4b1 500
Reposted fromdivi divi
4590 0142 500
Reposted fromdivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl