Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2020

char47
Gdy stracisz zaufanie do kogoś komu ufałeś, jego tłumaczenie nie ma już znaczenia.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaowieczkini owieczkini
char47
2938 a97d 500
Reposted fromfapucino fapucino viafapfapfap fapfapfap
char47
9309 b48a
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
char47
3836 7686 500
Reposted fromsavatage savatage viaandrewmyles andrewmyles
char47
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadivi divi
char47
5241 21e7
Reposted fromhrafn hrafn viadivi divi
char47
6530 8041 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
char47
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Marek Hłasko
Reposted fromniente niente viadivi divi
char47
6237 10c3 500
Reposted fromfapucino fapucino viaBrainy Brainy
char47
0282 4437 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaBrainy Brainy
char47
5244 c05b 500
Reposted fromhrafn hrafn viaBrainy Brainy
char47
5244 c05b 500
Reposted fromhrafn hrafn viaBrainy Brainy

March 22 2020

char47
0435 7215 500
Reposted fromimasadclown imasadclown vianoisetales noisetales
char47
0574 9f61 500
Reposted fromSandril Sandril vianoisetales noisetales

March 21 2020

char47
3552 b551 500
Reposted fromtakeabreath takeabreath viadivi divi

March 20 2020

char47
3861 56f3 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi
char47
7250 dac4 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianoisetales noisetales
char47
Najbardziej cenną rzeczą, jaką możesz komuś dać jest... czas – dajesz mu w ten sposób cząstkę swojego życia, której już nie odzyskasz.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viapchamtensyf pchamtensyf
char47
Zapamiętaj, synu, że ze wszystkich dóbr tego świata czas jest najcenniejszy, bo nie można go w żaden sposób odtworzyć ani pomnożyć. Raz utracony nigdy nie powróci.
— Edyta Świętek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
char47
Kiedy już przy mnie w końcu będziesz, nie puszczę cię dalej niż na odległość szeptu.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl