Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

char47
1010 0817 500
Reposted fromfapucino fapucino viafapfapfap fapfapfap
char47
1009 fae4 500
Reposted fromfapucino fapucino viafapfapfap fapfapfap
char47
0929 a1e6
Reposted fromfapucino fapucino viafapfapfap fapfapfap
char47
7939 0356 500
Reposted from2017 2017 viafapfapfap fapfapfap
char47
8561 ec6b
Reposted fromhrafn hrafn viablackandwhite blackandwhite
char47
7990 8c8f 500
Reposted fromprno prno viafapfapfap fapfapfap
char47
7972 358f
Reposted fromtichga tichga viamahvash mahvash
char47
2988 4147 500
Reposted fromexistential existential vianoisetales noisetales
char47
6215 bcb0 500
Reposted fromFero Fero vianoisetales noisetales
char47
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales
char47
0506 c1c6 500
Reposted fromteijakool teijakool vianoisetales noisetales
char47
6642 4375 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales

January 26 2020

char47
5757 436c 500
Reposted fromseaweed seaweed viadivi divi
char47
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadivi divi
char47
Jeśli chodzi o miłość, zawsze uważałem, że powinien w niej być jakiś pierwiastek szaleństwa. Takiego, które sprawia, że chcesz z tym kimś spędzić każdą chwilę swojego życia.
— Colleen Hoover
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadivi divi

January 20 2020

char47
4760 ef3a 500
Reposted fromlickmyfeet lickmyfeet viafapfapfap fapfapfap
char47
4585 0997 500
Reposted fromQi Qi viafapfapfap fapfapfap
char47
1815 5a9d 500
Reposted fromdygoty dygoty vianoisetales noisetales
char47
1331 2e39
Reposted frominkube inkube viaXOrangoutan XOrangoutan

January 19 2020

char47
3338 e5d6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl